Beal.cz - Normy

Přehled norem, kterými jsou testovány materiály BEAL


Norma EN 892 – test lan se závažím na pádové věži s pádovým faktorem 1,77!

A) Počet normovaných pádů a rázová síla

1. Jednoduchá lana jsou testována tak, že musí bezpečně vydržet minimálně 5 pádů 80kg závaží. Dvojitá lana jsou testována tak, že musí bezpečně vydržet 12 pádů 80kg ocelového závaží, kdy závaží je přivázáno na dva prameny lana současně (dvojitě). Rázová síla působící na závaží během prvního pádu nesmí být vyšší než 12kN.

2. Poloviční lana jsou testována tak, že musí bezpečně vydržet minimálně 5 pádů 55kg závaží. Rázová síla působící na závaží během prvního pádu nesmí být vyšší než 8kN.

B) Průměr – měří se na laně při jeho zatíženi. 10kg lana jednoduchá, 6kg lana poloviční a 5kg lana dvojitá.
Měření opletu je méně přesné než vážení hmotnosti. Proto je lepší porovnávat hmotnosti lan, než srovnávat jejich udávaný průměr…
C) Hmotnost – měří se hmotnost lana na metr délky. Jádro lana musí tvořit minimálně 50% jeho celkové hmotnosti.
D) Posuv opletu – test probíhá na speciálním zařízení, kdy se testuje posuv opletu vůči jádru. Testuje se vzorek 1930mm dlouhý, posuv opletu nesmí být větší než 20mm.
E) Statické prodloužení – testuje se zatížením lana závažím o hmotnosti 80kg.
F) Dynamické prodloužení – udává prodloužení lana při prvním testovaném pádu dle EN 892. Maximální přípustné prodloužení je 40%.
G) Uzlovatelnost (ohebnost) – Na testovaném laně se uváže základní uzel a vzorek se na konci zatíží 10kg závažím. Pak se změří vnitřní průměr uzlu (pomocí kalibrovaného trnu) a vypočte se koeficient plovatelnosti, který může být max. 1,1 násobkem průměru lana.

Parametr Jednoduché lano Poloviční lano Dvojité lano
Průměr lana x x x
Hmotnost lana x x x
Posuv opletu 20mm 20mm 20mm
Statický průtah 10% 12% 10%
Dynamický průtah 40% 40% 40%
Rázová síla při prvním pádu 12kN 8kN 12kN
Počet pádů min. 5 min. 5 min. 12


Norma EN 1891 – test lan se závažím na pádové věži s pádovým faktorem 1! Lana musí být vyrobeny z materiálu, který má bod tavení vyšší než 195°!

A) Počet normovaných pádů a rázová síla
1. Lana typu A jsou testována tak, že na testovaný 2m dlouhý vzorek lana se uváže pomocí osmičkového uzlu závaží 100kg. Lano musí při zkoušce vydržet 5 pádů.
2. Lana typu B jsou testována tak, že na testovaný 2m dlouhý vzorek lana se uváže pomocí osmičkového uzlu závaží 80kg. Lano musí při zkoušce vydržet 5 pádů.
B) Průměr - měří se na laně při jeho zatíženi 10kg závažím. Lana mohou mít průměr v rozmezí 8,5 – 16mm.
C) Statické prodloužení - testuje se zatížením lana závažím o hmotnosti 150kg. Musí být do 5%.
D) Statická pevnost – Lana musí mít minimální pevnost 22kN, lana typu B 18kN.
E) Uzlovatelnost (ohebnost) – Na testovaném laně se uváže základní uzel a vzorek se na konci zatíží 10kg závažím. Pak se změří vnitřní průměr uzlu (pomocí kalibrovaného trnu) a vypočte se koeficient plovatelnosti, který může být max. 1,2 násobkem průměru lana.
F) Posuv opletu – test probíhá na speciálním zařízení, kdy se testuje posuv opletu vůči jádru. U lan typu A musí být posuv menší než 40 mm, u lan typu B méně než 15 mm.

Parametr Typ lana A Typ lana B
Průměr lana 8,5-16mm 8,5-16mm
Koeficient uzlovatelnosti Max.1,2 Max.1,2
Posuv opletu Max. 40 mm Max. 15mm
Prodloužení Max. 5% Max. 5%
Srážlivost x x
Rázová síla Max. 6 kN Max. 6 kN
Počet pádů s pádovým faktorem 1 Min. 5 Min. 5
Pevnost bez uzlů 22kN 18kN
Pevnost s uzly Min. 15kN (3 minuty) Min. 12kN (3 minuty)


Norma EN 564 – test pomocných šňůr „repky“

A) Průměr – Norma se vztahuje pouze na lana o průměrech 4,5,6,7 a 8 mm.
B) Pevnost

Průměr (mm) Minimální pevnost (kN)
4 3,2
5 5
6 7,2
7 9,8
>8 12,8


Norma EN 565 – test plochých smyček

A) Pevnost – ploché smyčky musí být minimálně z jedné strany označeny určitým počtem barevných pruhů, které vyjadřují pevnost popruhu.

počet pruhů Minimální pevnost (kN)
1 5
2 10
3 15
4 20


Norma EN 566 – test šitých expresek a smyček (statická pevnost měřená mezi dvěma čepy o průměru 10mm.

A) Pevnost – smyčky musí mít pevnost minimálně 22kN.


Norma EN 12277 - test postrojů

1. Dělení dle typů:
Typ A – celotělový postroj
Typ B – dětský postroj (pro děti do 40kg)
Typ C - sedací postroj (sedák)
Typ D – hrudní postroj (prsák)

2. Popruhy – šířka použitých popruhů, které jsou zatěžovány musí být minimálně:
33 mm typ B
43 mm ostatní

1. Pevnost postrojů – postroje jsou upevněny na závaží ve tvaru lidského torza a následně jsou postupně zatěžovány na požadovanou pevnost, kterou musí postroj minutu vydržet. Pak je opět zatížení povoleno a znovu zatíženo na požadovanou hodnotu po dobu 3 min.

Pozice Typ A Typ B Typ C Typ D
Závaží v pozici "hlavou vzhůru" 15kN 10kN 15kN x
Závaží v pozici "hlavou dolů" 10kN 7kN x 10kN
Test posunu poruhu ve sponě x x 10kN (popruh může proklouznout max. 20mm) x

Spřátelené weby | Obchodní podmínky | Reklamační řád | Kontakt

Provozovatel: Totaloutdoor 2009 | Systém: Virus-Sport s.r.o.